Home

Stone Connections!

Stone Connections zorgt voor een naadloos contact tussen groeves en basisproducenten aan de ene kant, en groothandels en verwerkers van natuursteenproducten aan de andere kant. Ons aanbod omvat zowel basismateriaal zoals blokken, platen en tegels als afgewerkt, werfklaar materiaal. U kan dus ook bij ons terecht voor uw projecten in maatwerk, waarbij we samen naar een op uw profiel afgestemde oplossing zoeken.

U bent op zoek naar een speciaal of uniek materiaal? Stone Connections beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk van natuursteenleveranciers, en stelt dit graag ter beschikking van u. Zo stellen we telkens opnieuw u als klant met uw vraag naar natuursteenproducten centraal.

Onze service staat enkel ten dienst van de gevestigde natuursteenbedrijven, waar bij we graag actief meedenken over te volgen aan- of verkoopstrategieën. De werking van Stone Connections is gebaseerd op een low-cost visie waardoor onze service budgettair binnen elk ondernemingsplan past.